Par mums

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija ir neatkarīga profesionāla korporācija, kas pēc profesionālā darbības principa apvieno visus zvērinātos revidentus un to komercsabiedrības.1997. gadā LZRA dibināja SIA „LZRA Izglītības centru”, kas nodrošinātu kvalitatīvu un profesionālu izglītības turpināšanu ar profesiju saistītajos jautājumos zvērinātiem revidentiem, grāmatvežiem, uzņēmuma vadītājiem un citiem profesionāļiem

Dibināts 1997.gada 5.novembrī

LR Izglītības un Zinātnes ministrijas izdota Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.3360800227

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LZRA Izglītības centrs”
Reģ. Nr. 40003365694
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga LV-1010
Faktiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga LV-1010
Konti:
SEB banka Nr.LV03UNLA0002006469419
Swedbank Nr.LV25HABA0551005556697