Atsauksmes

Par kvalifikācijas eksāmena “Tiesības” sagatavošanas kursiem 6., 8. un 9.jūnijā:

“Daudz noderīgas informācijas. Pieejams un skaidri saprotams materiāla izklāsts. Pasniedzēja darbs ar auditoriju bija dzīvīgs, pieminot reālas situācijas. Arī turpmāk popularizējiet tāda veida seminārus!
Paldies, novēlu veiksmi! Turpiniet darbu, turpiniet izglītot cilvēkus!”

Sandra Bāliņa