Datu apstrāde un analīze, izmantojot MS Excel, PowerBI, Python

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Veidot izglītojamo izpratni par datu analīzes iespējām un metodēm, un to praktisko pielietojumu finanšu procesos, izmantojot Excel, PowerBI un Python programmēšanas valodu.

Uz MS Excel Power Pivot un MS Excel Power Query pamata, veidot izpratni par informācijas iegūšanas metodēm un datu apstrādes veidiem, un informācijas pielāgošanas iespējām dažādām biznesa un finanšu vadības vajadzībām. Sniegt zināšanas par datu vizualizāciju, izmantojot PowerBI, kā arī par aprēķinu veikšanu, izmantojot programmēšanas valodu Python.

Apgūstot Excel un Python izmantošanas pamatus, abi rīki praksē var tikt sekmīgi izmantoti datu apstrādes automatizēšanas procesos