Digitālās prasmes finanšu un audita darbiniekiem

ATTĀLINĀTAS tiešsaistes nodarbības (Zoom platformā)

Nodarbības notiks no jūnijā līdz oktobrim katru otrdienu un katru otro ceturtdienu no 14:00 līdz 18:00

Mācības vadīs pasniedzēju grupa:
Inga Kursīte, Mag.oec., Mag.iur, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle
Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, Latvijas dzelzceļa finanšu direktora vietniece ekonomikas jautājumos, FCCA
Daniils Vladimirovs, Nordexo LLT vadītājs
Dace Runča un citi

Programma paredzēta finanšu darbiniekiem un citiem interesentiem, kuri darbojas grāmatvedības un finanšu jomā, lai veidotu prasmes un iemaņas par digitālo instrumentu izmantošanu ikdienas darba funkciju veikšanai un informācijas tehnoloģiju pielietošanu.

Programmas mērķis

Pilnveidot Microsoft (MS) programmu izmantošana dokumentu veidošanā un saglabāšanā, MS Excel pielietošanu aprēķinu veikšanai, analīzei un lēmumu pamatošanai, dažādu datu apstrādes rīku un datu glabāšanas variantu izmantošana un apvienošana. Googles un citu interneta resursus pielietošanu ikdienas darbā, profesionālu prezentāciju sagatavošanu un pasniegšanu mērķauditorijai, profesionālu komunikāciju dažādās interneta platformās.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas

Galvenās tēmas:

– Darbs ar tiesību normām un datu bāzēm finanšu jomā digitālā vidē;

– Teksta redaktora MS Word un EXCEL izmantošana finanšu darbā;

– Datu importēšana, validācija un konsolidācija.

-Ievads datu vizualizācijā, izmantojot Excel Power Pivot, Excel Power Query un PowerBI;

-Informācijas resursi interneta tīklā finanšu darbam, ieskats jaunākajās attīstības tendencēs;

– Digitālu prezentāciju veidošana un prezentācijas māksla attālinātā vidē;

– Komunikācija digitālās vides apstākļos un darba procesu vadība.

Inga Kursīte, Terēze Labzova-Ceicāne, Daniils Vladimirovs un citi pieredzējuši pasniedzēji

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi

PRASMES:

par jaunākajiem informācijas tehnoloģiju jēdzieniem un kategorijām mūsdienu digitālajā pasaulē;

– par galvenajiem digitālajiem instrumentiem un tos pielietojumu finanšu darbā (tostarp Google un citu interneta resursus pielietošanu darbā ar finansēm);

– par informācijas izgūšanu no VID un citām datu bāzēm, ko izmanto nodokļu aprēķināšanā un finanšu uzskaitē;

– par dažādu programmu piedāvātajām automatizācijas un digitalizācijas iespējām ar mērķi samazināt kļūdu rašanos cilvēciskā faktora ietekmē; – datu apstrādes rīkiem un datu glabāšanas variantiem, un pārzināt to apvienošanas iespējas;

– par elektronisko dokumentu apstrādes priekšrocībām un citiem digitālajiem risinājumiem;

– par komunikācijas un prezentācijas prasmēm elektroniskā vidē.

APLIECĪBU par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību plāns

Programmas pilna cena
563,20 Eur

Izglītojamā līdzfinansējums
56,32 Eur

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vismaz vidējā izglītība un darba pieredze nozarē vai finanšu jomā.

Tehniskās prasības

Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams), mobilais telefons ar interneta pieslēgumu, biroja materiāli personīgai lietošanai.

Pieteikties