Finanšu pārskatu revīzija, izmantojot “E-dok” programmatūru

ATTĀLINĀTAS tiešsaistes nodarbības (Zoom platformā)

5 ievadnodarbības jūlijā un intensīvas apmācības septembrī, oktobrī. Jums būs iespēja savā datorā piekļūt “E-dok” programmatūrai un mācību procesā ievadīt pilnu revīzijas darba dokumentu ciklu kādam no saviem klientiem (anonīmi) vai arī izmantot mācību mērķiem modelētu klientu.

Uzsvars tieši uz revidenta praktisko darbu ar “E-dok”!

Mācības vadīs pasniedzēju grupa:

LZRA izpilddirektora vietnieks kvalitātes kontroles jautājumos Roberts Ikaunieks;
LZRA metodoloģijas speciālists;
programmas eksperts praktiskā darbībā Andris Zībarts.

Programma paredzēta zvērinātiem revidentiem, to palīgiem un citiem interesentiem, kuri darbojas grāmatvedības un finanšu jomā, lai veidotu prasmes un iemaņas informācijas tehnoloģiju pielietošanā ikdienas darbā.

Programmas mērķis
Izglītības procesā sniegt padziļinātas zināšanas par gada pārskata revīzijas darba dokumentācijas sagatavošanu programmā “E-DOK”.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas

Galvenās tēmas:

1. Darba dokumentācijas sagataves izveide programmā “E-dok”;

2. Klienta akceptēšanas procedūru dokumentēšana programmā “E-dok”;

3. Klienta informācijas sistēmu izpratne;

4. Finanšu pārskata priekš-revīzijas procedūru dokumentēšana programmā “E-dok”;

5. Finanšu pārskata revīzijas darbs pēc pārskata gada beigām “E-DOK” vidē.

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi

PRASMES:

– pārzināt gada pārskatu revīzijas darba dokumentācijas veidošanas principus;

– praktiski pielietot programmatūras rīkus gada pārskatu revīzijas procedūru dokumentēšanai;

– orientēties zvērinātu revidentu elektronisko darba dokumentu kopumā

APLIECĪBU par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību plāns

Programmas pilna cena
563,20 Eur

Izglītojamā līdzfinansējums
56,32 Eur

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pirmā līmeņa augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finanšu jomā. Izglītojamajam ir zināšanas par gada pārskatu sastādīšanas prasībām, kuras apliecina sekmīgi nokārtojot uzņemšanas testu.

Tehniskās prasības

Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).

Pieteikties