Jumis – digitālā grāmatvedības un uzņēmumu vadības sistēma

ATTĀLINĀTAS tiešsaistes nodarbības (Zoom platformā)

Nodarbības notiks darba dienās no 15:00 līdz 19:00.

Pasniedzēja: Ita Bekerta Mag.oec., sertificēta nodokļu konsultante, SIA “EK sistēmas” galvenā grāmatvede

Jumis – mūsdienu grāmatvedības un uzņēmumu vadības programma maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tā piedāvā plašas biznesa un uzskaites funkcijas digitālā vidē un attīstītas analītikas iespējas.

Programmas mērķis

Izglītības procesā sniegt padziļinātas zināšanas un prasmes grāmatvedības informācijas apstrādē un finanšu pārskatu sagatavošanā datorprogrammā “Jumis”, vienlaicīgi izmantojot arī citas informāciju tehnoloģijas.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas

Galvenās tēmas:

1. Teorētiskie aspekti finanšu pārskatu veidošanai datorprogrammā Jumis.

2. Datorprogrammas Jumis darbības principi finanšu uzskaitē, informācijas apkopošanā un pārskatu veidošanā.

3. Papildu iespējas datu strukturēšanā, analīzē, automatizācijā, digitalizācijā.

4. Finanšu atskaišu un pārskatu veidošana datorprogrammā Jumis veiksmīgai uzņēmuma gada pārskata sagatavošanai un vadības grāmatvedībai

Programmu vada

Pasniedzēja Ita Bekerte

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi

PRASMES:

novērtēt datorprogrammas piemērotību uzņēmuma finanšu uzskaites vajadzībām atbilstoši darbības jomai un atbilstību likuma “Par grāmatvedību” regulējumam;
izprast programmas piedāvātās iespējas datu ievadē, apstrādē, satura pārlūkošanā, meklēšanā, filtrēšanā, informācijas apkopošanā, finanšu pārskatu veidošanā un salāgošanā ar gada pārskata normatīvo regulējumu, praktiski veidojot uzņēmuma finanšu uzskaiti;
veidot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām atbilstošu grāmatvedības uzskaiti datorprogrammā;
iepazīties ar programmas piedāvātajām automatizācijas un digitalizācijas iespējām ar mērķi samazināt kļūdu rašanos cilvēciskā faktora ietekmē;
pielietot praksē E-rēķinu apstrādes priekšrocības un citus digitālos risinājumus;
uzņēmuma finanšu vadības mērķiem spēt kritiski novērtēt un analizēt uzņēmuma finanšu datus un informāciju, gūt pārliecību par patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem, naudas plūsmu.
APLIECĪBU par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību plāns

Programmas pilna cena
563,20 Eur

Izglītojamā līdzfinansējums
56,32 Eur

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā vidējā izglītība un darba pieredze nozarē vai finanšu jomā. Izglītojamajam ir zināšanas par Grāmatvedības organizēšanu uzņēmumā, kuru apliecina sekmīgi nokārtojot uzņemšanas testu.

Tehniskās prasības

Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Prasības datora operētājsistēmai: – Windows 10 – 32 un 64 bitu versijas – Jābūt instalētiem aktuālajiem Windows versijas atjauninājumiem – Google Chrome jaunākā versija – Datu eksportam uz Excel nepieciešams Microsoft Office.

Pieteikties