Plānotie semināri un izglītības programmas

Marts – aprīlis

PAUZE mācībās gada pārskatu gatavošanas laikā

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Grāmatvedības pamati: 1.līmenis “Grāmatvedība no 0 līdz bilancei” (80 stundas) maijā un jūnijā
Grāmatvedības pamati: 2.līmenis “Finanšu grāmatvedība” (60 stundas) septembrī un oktobrī
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (160 stundas) no septembra līdz decembrim

KURSI

Nodokļi (54 stundas) pavasarī un rudenī
Nodokļu praktikums (24 stundas) augustā
Sagatavošanas kursi zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeniem “Tiesības”, “Biznesa vadība”, “Revīzija” un “Grāmatvedība” (72 stundas) no jūlija līdz oktobrim