16.SFPS Noma – izplatītākās kļūdas un biežāk uzdotie jautājumi

58.00

Tiešraides semināra ieraksts

6 akadēmiskās stundas

Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers direktore,  FCCA

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA

Sākot ar 2019.gada janvāri, ir stājies spēkā 16.SFPS standarts par nomas darījumu uzskaiti. Šis sen gaidītais standarts, kura izstrāde prasīja teju desmit gadus, ievieš kardinālas izmaiņas nomas uzskaites principos nomniekam, faktiski vienādojot finanšu un operatīvās nomas uzskaiti. Turklāt standartā ir vairākas jomas, kas prasa vadības aplēšu izdarīšanu, kā arī praksē rada sarežģījumus uzskaitē. Šajā seminārā tiks izskatīti nomas standarta sarežģītākie aspekti, biežāk izplatītās kļūdas praktiskās piemērošanas laikā un piemēri aprēķinu veikšanai Excel formātā.

Semināra ietvaros izskatīsim sekojošus jautājumus:

Semināru sāksim ar atgādinājumu par 16.SFPS teorētisko pamatojumu.
Teoriju papildināsim ar piemēru par nomas uzskaiti nomniekam, izmantojot Excel darba vidi. Piemērā izskatīsim telpu nomas līguma uzskaiti bez izpirkuma tiesībām, kuru papildināsim ar dažādām līguma modifikācijām:

  • Nomas maksas indeksācija par inflāciju,
  • Nomas maksas palielināšana,
  • Nomas platības palielināšana,
  • Nomas platības samazināšana,
  • Nomas termiņa maiņa.

Izskatīsim detalizētāk sekojošas sarežģītākas standarta piemērošanas jomas:

  • Nomas termiņa noteikšanas praktiskie apsvērumi un skaidrojumi;
  • Zemas vērtības aktīvu definīcijas piemērošana praksē;
  • Nomas saistības aprēķinā piemērotā diskonta likme un tās noteikšana;
  • Apakšnomas uzskaite, izskatot Excel piemēru apakšnomas uzskaitei.