Aplēšu un saistītās atklājamās informācijas revīzija (25.10.2023.)

80.00 (iesk. PVN)

Pasniedzēja: Armine Movsisjana, zvērināta revidente, „KPMG Baltics” SIA vadošā partnere, FCCA

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība par 4 akadēmisko stundu profesionālo apmācību REVĪZIJĀ

Kategorija: