Būtiskākās atšķirības Latvijas gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma un Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībās

73.00 (iesk. PVN)

Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, FCCA, ACAMS

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība par 4 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Grāmatvedībā

Kategorija: