Jaunā grāmatvedības likuma un tam saistošo MK noteikumu prasības inventarizāciju organizēšanā, dokumentēšanā un atklāto starpību iegrāmatošanā

49.00 (iesk. PVN)

Pasniedzēja: Sandra Dzerele, zvērināta revidente, Mg.oec., Executive MBA, SIA „Sandra Dzerele un partneris” partnere

Kategorija: