Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Kurss “Starptautiskie finanšu pārskatu standarti” (SFPS) ir piemērots praktizējošiem grāmatvežiem, kam ir interese vai nepieciešamība līdz ar SFPS pārskatu sagatavošanas pienākumu apgūt, izprast un pielietot savā darbā Starptautiskos finanšu pārskatu standartus.

Jūsu ieguvumi no SFPS programmas apgūšanas:

Lekcijas, praktiskās nodarbības, testi un gala eksāmens – tikai 160 mācību stundās!
Pieredzējuši pasniedzēji, izsmeļoši mācību materiāli un individuāla pieeja mācībās – tas ir lielisks rīks, kā labāk izprast un apgūt starptautiski atzīto praksi grāmatvedības jomā!

Mācības notiek vienu reizi nedēļā pēcpusdienās no plkst.14.30 līdz 19.30. Absolventi, kuri sekmīgi nokārtojuši gala eksāmenu un ieguvuši noteikto skaitu kredītpunktus, saņem LR Apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi.

Programmas pasniedzēji dos Jums iespēju izprast un apgūt labāko starptautiski atzīto praksi grāmatvedības jomā. Mācību programma ir sastādīta, balstoties uz Lielbritānijas sertificētu grāmatvežu kvalifikācijas programmu, un ir saskaņā ar ACCA prasībām. Visiem pasniedzējumiem ir vairāk nekā 10 gadu praktiskā pieredze SFPS piemērošanā.

Kurss aptver praktiski visas grāmatvedības jomas (izņemot pašus grāmatvedības pamatus) un finanšu pārskatu sagatavošanu – tās ir plašas un dziļas grāmatvedības zināšanas, dziļa izpratne par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, prasme lasīt un izprast standartus, izmaiņas, piemērot tos praksē. Kurss ir veidots līdzīgi kā ACCA kursi – ar lekcijām, kurās apskata galvenos principus, aspektus, jomas un praktiskiem piemēriem standartu pielietošanā – gan kopā nodarbībās, gan individuāli patstāvīgajos darbos.
SFPS kursu var apgūt latviešu valodā atšķirībā no ACCA. Kursā arī tiek sniegts ieskats par SFPS attīstības procesu un turpmāko gadu aktualitātēm.