315. SRS Būtisku neatbilstību risku identificēšana un izvērtēšana, gūstot izpratni par uzņēmumu un tā vidi (PĀRSTRĀDĀTS)

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video