Aplēšu un saistītās atklājamās informācijas revīzija (25.10.2023.)

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video