Būtiskākās atšķirības Latvijas gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma un Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībās

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video