Būtiskākie nodokļu riski un nodokļu kļūdas gada pārskatos. Nodokļu risku diagnostika un nodokļu risku identificēšana un novēršana.

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video