Grāmatvedības aplēšu izvērtēšana, veicot revīziju – pārskatītais 540 SRS

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video