Iekšējās kontroles vides izvērtēšana revidējamā uzņēmumā

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video