Jauns grāmatvedības “jumta” likums –“Grāmatvedības likums” un jauni uz likuma pamata izdotie MK noteikumi

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video