Komerclikuma normas finanšu un audita darbiniekiem praksē 08.09.2023

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video