Konsolidācijas praktikums

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video 1.daļa
Unit 2 Video 2.daļa