Revīzijas procedūras attiecībā uz risku, ka vadība varētu neievērot kontroles (management override of controls)

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video