Sarežģītās revīzijas situācijas – kā rīkoties, lai iegūtu pietiekamus un atbilstošus pierādījumus

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video 1.daļa
Unit 2 Video 2.daļa