Starptaustiskās un nacionālās sankcijas

Module 1 Materiāli
Unit 1 Semināra video 1.daļa
Unit 2 Semināra video 2.daļa
Unit 3 Prezentācija