Top 12 Senāta 2021. un 2022. gada nolēmumi, kas jāzina ne tikai grāmatvedim un revidentam

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video