Vērtības samazinājuma (impairment) izvērtējums un aprēķina piemēri (2 dienas)

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video 1.daļa
Unit 2 Video 2.daļa