Vispārējā revīzijas riksa līmeņa noteikšana, iekšējās kontroles izvertējums un no tā izrietošie faktori, kas ietekmē būtiskuma noteikšanu.

Module 1 Materiāli
Unit 1 Semināra video 1.daļa
Unit 2 Semināra video 2.daļa