Digitālā grāmatvedība

ATTĀLINĀTAS tiešsaistes nodarbības (Zoom platformā)

Nodarbības notiks jūnijā, 15.-31.augustā, septembrī un oktobrī 2 reizes nedēļā otrdien un ceturtdien no 9:30 līdz 13:30.

Mācības vadīs Ilze Palmbaha – Zvirbule, Mag.oec., sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijas valdes locekle

Programma paredzēta grāmatvežiem, to palīgiem un citiem interesentiem, kuri darbojas grāmatvedības un finanšu jomā, lai veidotu prasmes un iemaņas informācijas tehnoloģiju pielietošanā ikdienas darbā. Šīs programmas ietvaros Finanšu un citās nozarēs iesaistītajiem darbiniekiem sniegt zināšanas uzņēmuma pārejai uz digitālu grāmatvedību.

Programmas mērķis

Izglītojamiem veidot padziļinātu izpratni par bez-papīra grāmatvedības nodrošināšanu uzņēmējdarbībā.

Attīstīt prasmes dažādu automatizācijas un digitalizācijas rīku pielietošanā, lai nodrošinātu finanšu atskaišu iegūšanu par uzņēmējdarbību reālā laika griezumā.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas

Galvenās tēmas:

₋ Darbs ar grāmatvedību regulējošām normām un to saistība ar digitālo vidi;

₋ Publiski pieejamie finanšu pārskati elektroniskā vidē;

₋ Digitālā grāmatvedības organizācija Latvijā sastopamās grāmatvedības uzskaites sistēmas un to raksturojums;

₋ Bilances posteņu novērtēšana un inventarizācija elektroniskā vidē; Nodokļu aprēķinu automatizācija;

₋ Datu automatizētas apstrādes aspekti e-komercijā;

₋ Elektroniskie dokumenti uzņēmējdarbībā un grāmatvedībā;

₋ Reģistru veidošanas labā prakse digitālā vidē;

– Gala pārbaudījums par pāreju uz digitālo grāmatvedību.

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi

PRASMES:

Par digitālās grāmatvedības pamatjēdzieniem un kategorijām;
digitālo risinājumu instrumentus un stratēģijas;
izprotni par elektronisko dokumentu apriti un pārvaldību uzņēmumā;
spēju analizēt uzskaites pilnveidošanas iespējas un organizēt uzņēmumā pakāpenisku papīra dokumentu aizstāšanu ar citām tehnoloģijām.
APLIECĪBU par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību plāns

Programmas pilna cena
563,20 Eur

Izglītojamā līdzfinansējums
56,32 Eur

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vismaz vidējā izglītība un darba pieredze nozarē vai finanšu jomā. Izglītojamajam ir zināšanas par Grāmatvedības organizēšanu uzņēmumā, kuru apliecina sekmīgi nokārtojot uzņemšanas testu.

Tehniskās prasības

Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams), mobilais telefons ar interneta pieslēgumu, biroja materiāli personīgai lietošanai.

Pieteikties