Aplēšu un saistītās atklājamās informācijas revīzija

25.oktobrī plkst. 9.30 – 12.30
Cena: 80 € +PVN
Pasniedzēja: Armine Movsisjana

Vebinārs notiks attālināti.

PROGRAMMA

Pārskatītais 540.SRS stājās spēkā finanšu pārskatu revīzijām par periodiem, kas sākās 2019.gada 15.decembrī vai vēlāk. Jaunumi bija apjomīgi, un par šīm izmaiņām esam runājuši salīdzinoši sen – 2021.gada sākumā. Kopš 315.SRS (Riska izvērtējums) spēkā stāšanās revīzijām par gadiem, kas sākās 2021.gada 15.decembrī vai vēlāk, “aplēšu standartā” notika papildus izmaiņas, kā arī klāt nāca papildus skaidrojumi. Tāpēc šī vebināra mērķis ir iziet cauri aktuālajām prasībām un praktiskajiem piemēriem par veicamo procedūru un dokumentācijas aspektiem.