Biznesa vadības pamati revidentiem (arī kvalifikācijas eksāmena “Biznesa vadība” pretendentiem) (3 dienas)

24., 26., 31.oktobrī
plkst. 9.30 – 13.30

Cena: 235 € +PVN
Pasniedzējs: Jānis Mežiels, zvērināts revidents, LZRA valdes loceklis

Seminārs notiks klātienē. Iespējams piedalīties arī attālināti.

PROGRAMMA

1. Informācijas par uzņēmējdarbības
ieņēmumiem, izmaksām un peļņu izmantošana lēmumu
pieņemšanā .Lēmumu pieņemšana. (4 st.)

1.1. Uzņēmējdarbības izmaksas un produktu vai pakalpojumu pašizmaksa.

1.2. Lēmumu pieņemšanai svarīgās izmaksas.

1.3. Seguma metodes izmantošana .

1.4. Lēmumu veidi. Lēmuma pieņemšana varbūtības apstākļos.

1.5. Lēmumu koks.

 

2. Budžeta jēdziens un nozīme uzņēmējdarbībā. Budžets un tā plānošana. ( 4 st.)

2.1.Budžeta izmantošanas mērķi.

2.2.Budžeta process.

2.3. Svarīgāko operatīvo un finanšu budžetu veidi.

2.4. Budžeta izstrādāšanas metodika.

2.5. Budžeta noviržu aprēķināšana.

 

3. Ieguldījumi investīciju projektos( 4 st.)

3.1. Investīciju projektu vērtēšanā visbiežāk pielietās metodes.

3.2. Investīciju projektu uzdevumi un to risinājumi.

 

4. Biznesa (uzņēmējdarbības) vērtēšana ( 3 st.)

1.1. Izplatītākās uzņēmumu vērtēšanas pieejas un metodes.

1.2. Diskonta likmes noteikšana .

1.3. Uzņēmuma vērtības noteikšanas piemērs.