Būtiskākais par revidentu ziņojumiem un to modifikāciju. Uzņēmumu darbības turpināšanas principu revīzija.

6.decembrī plkst. 17.00 – 20.30
Cena: 90 € +PVN
Pasniedzēja: Armine Movsisjana

Vebinārs notiks attālināti.

Vebinārs veidots, lai attīstītu revidentu palīgu profesionālo kompetenci un uzlabotu prasmes revīzijas pakalpojumu sniegšanā, kā arī labāk un savlaicīgi  sagatavotos nākošā gada kvalifikācijas eksāmenam Revīzijā.

Vebinārs būs noderīgs arī citiem revidentu komercsabiedrību darbiniekiem un arī revidentiem profesionālo iemaņu uzturēšanai!