Būtiskākās izmaiņas nodokļu tiesībās – 2018 (2 dienas) (PILNA GRUPA)

Datums: 18., 19.janvārī plkst. 9.30 – 13.30
Vieta: viesnīca Mercure Elizabetes ielā 101, Rīgā
Cena: 140 € + PVN
Pasniedzēja: Inga Kursīte, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Mag.oec., Mag.iur

PROGRAMMA

Šajā seminārā diskutēsim par būtiskākajām izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, solidaritātes nodokļa, , mikrouzņēmumu nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā, kā arī likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas stāsies spēkā 2018.gadā.