Būvniecības (ilgtermiņa) līgumu uzskaite grāmatvedībā un revīzijas darba dokumenti

24.aprīlī plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 67 € + PVN
Pasniedzēja: Ieva Liepiņa, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante SIA Ievas Liepiņas birojs
Vebinārs notiks Zoom platformā.

PROGRAMMA
1. Būvniecības līgumu klasifikācija atkarībā no ieņēmumu noteikšanas metodes;
2. Ar līgumu saistīto izdevumu klasifikācija un sadalīšana finanšu grāmatvedībā;
3. Līguma izpildes procesa pārbaudes un aprēķiniem nepieciešamā informācija;
4. Garantijas ieturējumi, to inventarizācija, klasifikācija un uzrādīšana finanšu pārskatā;
5. Būvniecības līgumu izpildes pakāpes noteikšanas process un vērā ņemamie apstākļi, ieņēmumu atzīšana ar un bez peļņas, līgumu izpildes kontroles periodā pēc bilances datuma līdz finanšu pārskatu parakstīšanas dienai;
6. Ar būvniecības līgumiem saistītās nākamo periodu izmaksas un uzkrājumi aplēstiem līguma zaudējumiem, līguma cenas indeksācijas ieņēmumi;
7. Revīzijas plāns un procedūras attiecībā uz būvniecības līgumu pārbaudēm.