Jaunais 9.Starptautiskais finanšu pārskatu standarts – Finanšu instrumenti. Pārejas noteikumi.

Datums: 1.decembrī plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 76 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente SIA PricewaterhouseCoopers, FCCA

PROGRAMMA

  1. Finanšu instrumentu klasifikācija un novērtēšana:
   • «vecais» un «jaunais»,
   • pašu kapitāla instrumenti,
   • parāda instrumenti:
    biznesa modeļa izvērtēšana,
  1. tikai pamatsummas un procentu maksājumi.
  2. Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās noteikšana – «vecā» un «jaunā» pieejas.
  3. Riska ierobežošanas uzskaites jaunumi.
  4. Prasības attiecībā uz atklājamo informāciju.
  5. Pārejas noteikumi, ieviešot IFRS 9.