Kādu standartu izvēlēties, veicot darba uzdevumu?

8.jūnijā plkst. 16:00 – 19:15
Cena 73 EUR +PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, FCCA, ACAMS
Vebinārs notiks Zoom platformā.

PROGRAMMA

Vebināra ietvaros izskatīsim dažādos Starptautiskos revīzijas un saistīto uzdevumu standartus, lai vairotu pārliecību par to, kādos apstākļos piemērojams attiecīgais standarts. Uzmanību pievērsīsim:
– galvenās atšķirības starp revīziju un pārbaudi,
– standartiem attiecībā uz īpaša mērķa finanšu informāciju un to atšķirībām,
– citu lietpratēja uzdevumu veikšanā piemērotajiem standartiem, veicot darbus saistībā ar finanšu un nefinanšu informāciju.