Kurss Nodokļi

Akreditētā profesionālās pilnveides neklātienes programma ir 165 akadēmiskās stundas gara, no kurām 80 stundas (20 nodarbības) ir attālinātas nodarbības Zoom platformā, 85 stundas neklātiene – patstāvīgais darbs.

10., 12., 17., 19., 26.jūnijā
1., 4.jūlijā
2., 9., 11., 16., 23., 25., 30.septembrī
7., 14., 16., 21., 23., 28.oktobrī
plkst. 16.00 – 19.15

Cena: 
940 EUR (ar PVN netiek aplikta)
Maksu iespējams dalīt daļās.

Pasniedzēja: Inga Kursīte, Mag.oec., Mag.iur, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle

PROGRAMMA

Ievads Latvijas nodokļu sistēmā 10., 12.jūnijā
IIN, VSAOI, Solidaritātes nodoklis, MUN  17., 19., 26.jūnijā, 1., 4.jūlijā
PVN  2., 9., 11., 16., 23., 25., 30.septembrī
NN, UIN, UVTN   
7., 14., 16., 21., 23.oktobrī
Noslēguma pārbaudījums, kursa noslēgums 
23., 28.oktobrī