Kurss Nodokļi

Akreditētā profesionālās pilnveides neklātienes programma ir 165 akadēmiskās stundas gara, no kurām 80 stundas (20 nodarbības) ir attālinātas nodarbības Zoom platformā, 85 stundas neklātiene – patstāvīgais darbs.

8., 15., 22., 29.aprīlī
8., 13., 20., 22., 27., 29.maijā
5., 10., 12., 17., 19., 26., 27.jūnijā
1., 2., 4.jūlijā
plkst. 16.00 – 19.00

Cena: 
940 EUR (ar PVN netiek aplikta)
Maksu iespējams dalīt daļās.

Pasniedzēja: Inga Kursīte, Mag.oec., Mag.iur, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle

PROGRAMMA

Ievads Latvijas nodokļu sistēmā  8., 15., 22.aprīlī
UIN  22., 29., aprīlī, 8., 13., 20.maijā
PVN  20., 22., ., 27., 29.maijā, 5., 10., 12.jūnijā
IIN, VSAOI, Solidaritātes nodoklis, MUN, UVTN  17., 19., 26., 27.jūnijā, 1.jūjijā
Noslēguma pārbaudījums, kursa noslēgums  2., 4.jūlijā