Kurss Nodokļi

Licencētā profesionālās pilnveides programma “NODOKĻI” – Latvijas nodokļu sistēmas teorētisko pamatu un praktisko  nodarbību visaptverošs kurss praktizējošiem grāmatvežiem, finansistiem, analītiķiem un citiem ar nodokļu aprēķināšanu saistītiem darbiniekiem.

Programmas mērķis:  sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas par Latvijas nodokļu sistēmu un palīdzēt veidot prasmes un iemaņas nodokļu tiesību normu piemērošanā, nodokļu aprēķināšanā un uzskaitē, nodokļu ietekmes prognozēšanā dažādos darījumos līdz nodokļu speciālista kompetences iegūšanai.

Laiks: no 2020.gada 23.oktobra līdz 2021.gada 15.martam.

Programmas apjoms:
Kopējais programmas ilgums 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

  • 40 stundas (8 nodarbības) notiks klātienē
  • 72 stundas ( 8 nodarbības)  praktiskās mācības notiks attālināti ZOOM platformā
  • 46 stundas – papildus praktiskie darbi, pastāvīgi iepazīstoties ar mācību materiāliem, risinot uzdevumus un izpildot pašpārbaudes testus. Visi nepieciešamie mācību materiāli tiks izvietoti LZRA IC mājas lapā noteiktos datumos un kursa dalībnieki tos varēs apgūt sev vēlamā laikā, ievērojot pārbaudes darbu iesniegšanas termiņus. Pārbaudes darbu izskatīšana, situāciju analīze notiks klātienē ar pasniedzēju.
  • 2 stundas – kursa noslēguma pārbaudījums – eksāmens notiks klātienē

Mācību plāns

Nodarbības notiks plkst. 9.00 – 14.00

Visas nodarbības būs attālinātas tiešraides, izņemot 23., 27.10. – klātienes nodarbības

1.modulis – Ievads Latvijas nodokļu sistēmā –  23., 27.10. (klātienē)

8. modulis – PVN – 11., 18., 22., 28., 29.12.

2., 7.modulis – UIN, UVTN – 12., 19., 26.01.

3.,4.,5.,6.modulis – IIN, VSAOI, Solidaritātes nodoklis, MUN, NĪN – 5., 9., 19., 26.02.

9., 10.modulis – DRN+AN – 5.03.

11.modulis – Nodokļu uzskaite, nodokļu risku pārvaldība, piemērojamā nodokļu režīma izvēle – 12.03.
Eksāmens – 15.03.

 

Absolventi, kuri sekmīgi nokārtos gala eksāmenu  un iegūs noteikto skaitu kredītpunktus, saņems Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi.

Cena: 1090 euro.

Pasniedzēja: Inga Kursīte, Mag.oec., Mag.iur, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle

 

Ir iespēja apmeklēt atsevišķus programmas moduļus:

1. modulis – Ievads Latvijas nodokļu sistēmā –  23., 27.10.; 135€ + PVN

8. modulis – PVN – 11., 18., 22., 28., 29.12.; 400€ + PVN

2., 7.modulis – UIN, UVTN – 12., 19., 26.01.; 350€ + PVN

3.,4.,5.,6.modulis – IIN, VSAOI, Solidaritātes nodoklis, MUN, NĪN – 5., 9., 19., 26.02.; 380€ + PVN

9., 10.modulis – DRN+AN – 5.03.; 85€ + PVN

11.modulis – Nodokļu uzskaite, nodokļu risku pārvaldība, piemērojamā nodokļu režīma izvēle – 12.03.; 95€ + PVN