Kurss Nodokļi

Akreditētā profesionālās pilnveides neklātienes programma ir 165 akadēmiskās stundas gara, no kurām 80 stundas ir attālinātas nodarbības Zoom platformā, 85 stundas neklātiene – patstāvīgais darbs.

Kurss sāksies septembrī.
Tas sastāv no diviem moduļiem:
1.modulis “Ievads Latvijas nodokļu sistēmā. PVN”,
2.modulis “UIN, IIN, VSAOI, Mikrouzņēmuma nodoklis. Likums “Par nodokļiem un nodevām””.

Cena par pilnu programmas apguvi: 940 EUR (pilna programma ar PVN netiek aplikta).
Cena par atsevišķa moduļa apguvi: 490 EUR + PVN

Pasniedzēja: Inga Kursīte, Mag.oec., Mag.iur, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle