Kurss Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Kurss ir akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma.

Programma ir noderīgs palīglīdzeklis praktizējošiem grāmatvežiem, finansistiem, analītiķiem un citiem ar finanšu pārskatiem saistītiem darbiniekiem, kuriem ir interese vai nepieciešamība, izprast un pielietot savā darbā Starptautiskos finanšu pārskatu standartus.
Programmas mērķis: sniegt padziļinātas zināšanas par finanšu grāmatvedības organizāciju uzņēmumā, grāmatvedības metodēm, bilances posteņu novērtēšanas noteikumiem un sagatavot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata saskaņā ar SFPS. Palīdzēt veidot prasmes un iemaņas izvēlēties un pielietot atbilstošus starptautiskos standartus Latvijas likumdošanas apstākļos.

Programmas apjoms:
“Starptautiskie finanšu pārskatu standarti” ir neklātienes programma. Kopējais programmas ilgums ir 160 akadēmiskās stundas, no kurām 100 ir kontaktstundas attālināti Zoom platformā.
Mācību programma ir sastādīta, balstoties uz Lielbritānijas sertificētu grāmatvežu kvalifikācijas programmu, un ir saskaņā ar ACCA prasībām.

Pasniedzējas:
Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, 15 gadu pieredze starptautiskā auditoru kompānijā, FCCA (Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācijas biedre), ACAMS
Armine Movsisjana, zvērināta revidente, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes priekšsēdētājas vietniece, „KPMG Baltics” SIA vadošā partnere, FCCA

Maksa
1250 € (akreditēta izglītības programma netiek aplikta ar PVN)
Iespējama apmaksa pa daļām.
Ja no viena uzņēmuma piesakās vairāki dalībnieki, katram nākamajam dalībniekam 5% atlaide.

5% atlaide fiziskām personām. Iespējams izlīdzinātais maksājums 5 maksājumos 230 €/mēnesī.

Kursa norise:
no 12.septembra līdz 19.decembrim

Mācību grafiks