Likumu normu piemērošana 2019.gadā algu grāmatvedībā

Datums: 25.februārī plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Maija Grebenko, Mg. sci. oec., praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle, „Bilances” galvenā redaktore

PROGRAMMA

Saistošas algas grāmatvedim likumu normas, piemērojot nodokļus fizisko personu ienākumiem 2019. gadā:

– precizētas VSA likuma normas;

– VSAOI likmes 2019. gadā;

– savādāka “ziņojuma par VSAOI un IIN” izmantošana;

– ziņojums par prēmiju, kas izmaksāta bijušajam darbiniekam;

– valdes locekļu nodokļi un pārskati domājamām ienākumam;

– darba ņēmēju kategoriju paplašināšana;

– grozījumi VSA likumā un sociālo pabalstu piešķiršanā;

– bruto algas noteikšana, ja līgumā minēta neto summa;

– kā nosaka IIN solidaritātes nodokļa subjektam.

Neapliekamā minimuma noteikšanas un piemērošanas īpatnības vispār un konkrēti – 2019. gadā. Vai šos aprēķinus būtu jāsaprot bez priekšzināšanām?

IIN atvieglojumi un papildus atvieglojumi 2019. gadā.

IIN likuma grozījumi:

– IIN likmes un to precizēšana;

– IIN aprēķināšanas pamatprincipi;

– vairāki ieņēmumi pie viena izmaksātāja;

– grozījumi IIN likumā;

– fizisko personu ienākumu deklarācijas par 2018. gadu grozījumi;

Kas jāzina par dažādu personu pensijas indeksāciju turpmākajos gados.

Kas jāzina par veselības aprūpes finansēšanas kārtību turpmākajos gados.

Kas grozīts Darba likumā:

– minimālas stundas likmes dažādiem darba laikiem;

– stundas likmes noteikšana konkrētajā mēnesī no “cietās” algas;

– ko darīt, kad jaunais darbinieks neatnāca darbā;

– ko darīt, ja darba devējs nav nosūtījis ziņas par atlaisto darbinieku;

– vai ir iespējams uzteikt darbu personai ar invaliditāti?

– vai jākompensē papildatvaļinājums?

Atbildes uz iepriekš iesūtītajiem jautājumiem.