Nodokļi – pamatkurss

Laiks:
17., 20., 24.septembrī
8., 19., 22. oktobrī
12., 23., 26.novembrī

plkst. 9.30 – 15.30

Cena: 695 € + PVN
Pasniedzēja: Inga Kursīte, Mag.oec., Mag.iur, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja

PROGRAMMA

17.septembrī
Vispārīgā daļa. Likums “Par nodokļiem un nodevām”.

20., 24.septembrī
Uzņēmumu ienākuma nodoklis, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.

8., 19., 22. oktobrī
Pievienotās vērtības nodoklis

12., 23., 26.novembrī
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, solidaritātes nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis.