PVN – pamatkurss

Datums: 11., 12., 16.maijā plkst. 9.30 – 14.30

Cena: 240 € + PVN

Pasniedzēja: Inga Kursīte, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja

 

Ar PVN apliekamie darījumi. Izņēmumi (ar PVN neapliekamie darījumi). PVN likmes, to piemērošana. Nodokļa aprēķināšana. Darījuma brīdis. PVN rēķins. Nodokļa iemaksāšanas kārtība.

Taksācijas periodi. Apliekamās vērtības noteikšana. Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšana. PVN piemērošana preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai. Šo darījumu uzrādīšana PVN deklarācijā. Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana. Priekšnodokļa korekcijas. PVN deklarācija un tās pielikumi, to aizpildīšana PVN pārmaksas un to atmaksas kārtība. PVN atmaksāšana citu dalībvalstu apliekamām personām un trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām personām un citās valstīs samaksātā PVN atmaksa. Mazo uzņēmumu shēma (iespēja PVN maksāt pēc kases principa). Īpašais režīms preču importa darījumiem. Īpašie nosacījumi. PVN aprēķināšana PVN grupām. PVN piemērošana darījumos ar nekustamajiem īpašumiem. Atbildība. Būtiskākie nodokļu maksātāju pārkāpumi, aprēķinot PVN. Plānotie grozījumi. Latvijas un ES tiesu prakse PVN lietās.