Sarežģītāki konsolidāciju gadījumi (2 dienas)

27. un 28.martā plkst. 17.00 – 18.30
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, FCCA, ACAMS
Vebinārs notiks Zoom platformā.

PROGRAMMA

Tiks izskatīti nemateriālās vērtības aprēķini ar patiesās vērtības korekcijām, pakāpeniskās iegādes, kā arī ārvalstu meitas sabiedrību konsolidāciju.

Vebinārā uz praktiskiem piemēriem (risinot Excel darba lapās) izskatīsim sarežģītākus konsolidācijas gadījumus un pārrunāsim būtiskākās kļūdas, kas tiek pieļautas, veicot konsolidāciju. SFPS pieeja tiks izmantota kā labā prakse runājot par nemateriālās vērtības aprēķinu, pakāpeniskās iegādes atzīšanu un arī ārvalstu meitas sabiedrību konsolidāciju.