Aktuālais un svarīgais – 2019.gada uzņēmumu ienākuma nodoklis

45.00

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība  par 5 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Grāmatvedībā

Lektore: Nelda Janoviča

Kategorija:

Apraksts

Programma:
Atsvaidzināsim zināšanas par jauno UIN deklarāciju; izskatīsim VID Uzziņās paustās atziņas,  t.sk. padziļināsim izpratni par personāla ilgtspējas izdevumiem, uzkrājumiem (piemēram – vai uzkrājums novecojošām precēm tiešām ir uzkrājums), aizdevumiem, šaubīgiem debitoriem, aktīvu vērtības izmaiņām un to ietekmi uz UIN deklarāciju; par saistīto personu identificēšanas spēju u.c. aktuālais. Īsumā – par nodokļa izmaiņām 2020.gadā.

Revīzijas procesā izstrādātie excel faili – palīgs UIN aprēķinam (tiks iesūtīti elektroniski, t.sk. aprēķini procentu maksājumu pārsniegumam, zudumiem, saistīto personu darījumu kopsummai; saistīto personu anketa u.c.).

MĒRĶIS un IEGŪSTAMĀS PRASMES:
Padziļināt un paplašināt prasmes saimniecisko situāciju izpratnē, likumu lasīšanas un piemērošanas praksē, grāmatvedības un nodokļu uzskaitē, “izpratnes atslēgas”, domāšanas principi un mehānismi pareizas nodokļu un finanšu uzskaites nodrošināšanai.

Dalībnieki pēc vajadzības elektroniski tiks nodrošināti ar dažādiem praktiskiem darba rīkiem uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšanas atvieglošanā u.c. praktiski noderīgiem dokumentiem.

 

 

Nelda Janoviča, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs. SIA „Nodokļu Konsultatīvais Birojs” un SIA „AUDITA GRUPA” īpašniece un valdes locekle. Vairāk kā 26 gadu darba pieredze finanšu, grāmatvedības un nodokļu vadības jomā. Pieredze VID audita darba vadīšanā un organizēšanā. Tiesvedību pieredze pārstāvībā tiesās gan kā VID speciālistam, gan revidentei. Labi pārzina nodokļu, juridiskos un ekonomiskos vadības procesus uzņēmumos. No 2017.g. sadarbībā ar VID un FM piedalījusies GP pielikumu EDS sistēmā aizpildīšanas saistošo noteikumu uzlabošanā un grozījumu sagatavošanā, arī jaunā Grāmatvedības likumprojekta izstrādē.