Nevalstisko organizāciju gada pārskats par 2018. gadu.

48.00 (iesk. PVN)

Lektors: Gaida Kalniņa
Semināra video ieraksta ilgums: 2H 5 min

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA

 • Biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību un reliģisko organizāciju darbības, grāmatvedības un pārskatu tiesiskais regulējums:
 • Likumi
 • Ministru Kabineta noteikumi.
 • Gada pārskats ( apjoms, forma, saturs)
 • Bilances posteņu raksturojums.
 • Ieņēmumu un izdevumu posteņu raksturojums.
 • Ziedojumu un dāvinājumu posteņu raksturojums.
 • Gada pārskata pielikuma saturs un forma.
 • Gada pārskatu parakstīšana, revīzija, apstiprināšana, iesniegšana.
 • Citi būtiski ar nevalstisko organizāciju darbību saistīti jautājumi.
 • Nevalstisko organizāciju saimnieciskā darbība, brīvprātīgais darbs.
 • Atlīdzība un izdevumu segšana par darbu biedrībās un nodibinājumos.
 • Nevalstisko organizāciju darbības nodokļu riski.