Analītiskās procedūras

63.00

Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers direktore,  FCCA

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība  par 6 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Revīzijā

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA

Seminārs paredzēts zvērinātiem revidentiem un viņu palīgiem, kas vēlas atsvaidzināt SRS prasības attiecībā uz analītisko procedūru pielietojamību revīzijas darbā.

– Starptautiskie Revīzijas standarti – teorija, kas attiecināma uz analītiskām procedūrām
– Obligāti veicamās analītiskās procedūras – piemēri
– Citas analītiskās procedūras – veidi un piemēri
– Kļūdas, veicot analītiskās procedūras, un to ietekme uz revidenta izsniegto atzinumu