Revīzijas obligātie riski – vadības spēja apiet iedibinātās kontroles un krāpšanās risks ieņēmumos

55.00

4 akadēmiskās stundas

Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers direktore,  FCCA

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA

Semināra mērķauditorija ir zvērināti revidenti un viņu palīgi, kas vēlas atsvaidzināt zināšanas par obligātajiem revīzijas riskiem, kā arī gūt ieskatu iespējamās revīzijas procedūrās, kas tos sedz.

– Starptautisko revīzijas standartu teorija

– Kam jābūt revīzijas darba dokumentos, lai pamatoti atspēkotu krāpšanās risku ieņēmumos

– Revīzijas plāna specifika attiecībā uz krāpšanās riskiem

– Procedūru piemēri, kas ļauj vislabāk izvērtēt krāpšanās izraisītās neatbilstības