Biznesa un investīciju projektu vērtēšana

58.00

Pasniedzējs: Jānis Mežiels, zvērināts revidents, LZRA valdes loceklis

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība  par 5 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Biznesa vadībā

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA

Ieguldījumi investīciju projektos

 • Investīciju projekta jēdziens
 • Investīciju projektu vērtēšanā visbiežāk pielietotās metodes
 • Atmaksāšanās periods.
 • Neto tagadnes vērtības.
 • Peļņas norma vai rentabilitātes indekss.
 • Iekšējās rentabilitātes norma.
 • Modificētā rentabilitātes norma .

Projekta finansēšanas shēma.

Kapitāla cena.

Biznesa(uzņēmējdarbības) vērtēšana

 • Biznesa vērtēšanas nozīme
 • Vērtēšanu reglamentējošie dokumenti
 • Uzņēmumu vērtēšanas pieejas un metodes

 

Ieņēmumu pieeja

 • Kapitalizācijas metode.
 • Naudas plūsmas diskontēšanas metode.

 

Aktīvu (Izmaksu) pieeja.

 • Neto aktīvu metode.
 • Likvidācijas vērtības metode.

 

Tirgus pieeja

 1. Kapitāla tirgus (analogās sabiedrības metode)
 2. Darījumu pārdošanas metode.
 3. Nozaru koeficientu metode.

 

Uzņēmuma vērtības noteikšanas piemērs