Dzīvojamo telpu īres likums

55.00

Pasniedzēja: Ieva Liepiņa, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante

Semināra dalībniekiem tiks izsniegta e-apliecība  par 4 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Tiesībās

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA

1. Situācijas, uz kurām likums nav attiecināms;

2. Dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumi un saturs:
a. Līguma priekšmets;
b. Līguma subjekti;
c. Līguma noteikumi un termiņš;
d. Drošības nauda;
e. Un citas obligātās sastāvdaļas;

3. Īrnieka tiesības un pienākumi:
a. Iemitinātās personas;
b. Deklarētā dzīvesvieta;
c. Īrnieka pienākumi;

4. Izīrētāja pienākumi;

5. Dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšana:
a. līdz ar tā termiņa izbeigšanos;
b. kad izīrētā dzīvojamā telpa ir gājusi bojā;
c. ar īrnieka nāvi;
d. kad īrnieks viņa īrēto dzīvojamo telpu iegūst īpašumā;
e. ja pārkāpti dzīvojamās telpas lietošanas noteikumi;
f. maksājumu nesamaksas dēļ;
g. dzīvojamās telpas īpašnieka maiņas gadījumā;
h. citos gadījumos;

6. Izīrētāja un īrnieka tiesības vienpusēji atkāpties no līguma;

7. Īres līguma izbeigšanās sekas;

8. Pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu izīrēšana;

9. Valstij piederošu dienesta dzīvojamo telpu izīrēšana;

10. Īres tiesību nostiprināšana;

11. Administratīvie pārkāpumi dzīvojamo telpu izīrēšanas jomā.