Vispārējā revīzijas riksa līmeņa noteikšana, iekšējās kontroles izvertējums un no tā izrietošie faktori, kas ietekmē būtiskuma noteikšanu.

58.00 (iesk. PVN)

Semināra mērķauditorija ir zvērināti revidenti un viņu palīgi, kuri vēlas atsvaidzināt savas zināšanas par risku noteikšanu un būtiskuma aprēķinu, Seminārā tiks izskatīti sekojoši jautājumi:

Kādas ir Starptautisko revīzijas standartu (SRS) prasības attiecībā uz revīzijas risku noteikšanu;
Obligāti vērtējamie riski SRS ietvarā;
Piemēri revīzijas risku noteikšanai;
Kādas ir SRS prasības attiecībā uz būtiskuma noteikšanu;
Piemēri būtiskuma noteikšanai.

Kategorija:

Apraksts

4 akadēmiskās stundas

Lektors: Terēze Labzova-Ceicāne
Semināra video ieraksta ilgums: 2H 25 min