Grāmatvedības aplēšu izvērtēšana, veicot revīziju – pārskatītais 540 SRS

73.00 (iesk. PVN)

Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers direktore, FCCA

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība par 6 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Revīzijā

Kategorija: