Starptautiskās un nacionālās sankcijas. Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana.

53.00 (iesk. PVN)

Lektors: Viesturs Burkāns
Semināra video ieraksta ilgums: 3H 40 min

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA

  • Gan starptautiskajā, gan nacionālajā līmenī starptautiskajām un nacionālajām sankcijām un vēl jo vairāk – to pārkāpumiem ir pievērsta ārkārtīgi nopietna uzmanība. Būtiski svarīgi ir zināt, ka sankciju režīmu ievērošana attiecas ne tikai uz atsevišķiem subjektiem (piemēram, “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma” likuma subjektiem), bet gan uz visām juridiskajām un fiziskajām personām.
  • Ņemot vērā minēto, vispirms semināra dalībniekiem tiks izskaidroti tādi jēdzieni kā “terorisms un tā finansēšana”, “proliferācija un tās finansēšana” , kā arī kopīgais un atšķirīgais no (noziedzīgi iegūtu līdzekļu), legalizācijas, kas vienkāršoti žargonā tiek saukta par “naudas atmazgāšanu”.
  • Ikvienam svarīgi ir zināt, ka kriminālā atbildība pēc Krimināllikuma attiecīgajiem pantiem ir paredzēta ne tikai par terorismu, proliferāciju un to finansēšanu, bet, ko jo īpaši svarīgi ir zināt semināra dalībniekiem, arī par starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšanu.
  • Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar jaunākajiem grozījumiem Krimināllikumā, kurš ir kriminalizējis vēl vairākas darbības atbilstoši tā sauktajam 22.10.2015. Rīgas Protokolam.
  • Lai nenonāktu konfliktā ar likumu prasībām un padziļinātu savas zināšanas šai specifiskajā jomā, semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ne tikai ar starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un to grozījumiem, bet arī saprotamā veidā tiks izklāstīti tādi jautājumi kā sankciju nepieciešamība, sankciju veidi, sankciju veidošanas mehānismi gan starptautikskajā, gan Latvijas Republikas līmenī.
  • Svarīgi ir ne tikai orientēties iepriekš minētajos jautājumos, bet arī mācēt strādāt ar visdažādāko veidu sankciju sarakstiem, t.i. kur un kā pārbaudīt vai Jūsu klients ir/nav iekļauts kādā no sankciju sarakstiem un kādai ir jābūt tālākai rīcībai, lai pats likuma subjekts nenonāktu konfliktā ar Krimināllikumu.
  • Ņemot vērā semināra specifiku, tā gaitā galvenā uzmanība tiks veltīta starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas, kā arī ASV, tādiem sankciju sarakstiem, kas saistīti ar terorismu, proliferāciju un to finansēšanu.
  • Semināra dalībniekiem pietiekoši saprotamā veidā tiks sniegtas pamatzināšanas par minētajiem jautājumiem, vienlaicīgi norādot avotus savu zināšanu loka tālākai paplašināšanai šais jomās.
  • Klausītāji tiks iepazīstināti arī ar aktuālajām terorisma un proliferācijas finansēšanas tipoloģijām un šādas zināšanas dotu iespēju atklāt arī attiecīgajos sankciju sarakstos neiekļautas personas, kuras arī veic konkrētas krimināla rakstura darbības finanšu jomā, lai finansētu terorismu un proliferāciju.